Knotvorm

Een Knotboom en een inheemse loofboom waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1 meter boven maaiveld wordt gesnoeid (geknot).

Knotbomen worden meestal geplaatst in rijen of kleine groepen. Een kleine groep bestaat uit maximaal 20 bomen.

Knotten is het verwijderen van de kruin van een boom. Knotbomen zijn al eeuwenlang een vertrouwd beeld in het cultuurlandschap. Bepaalde soorten bomen werden vroeger geknot om gebruikshout te leveren.

Tegenwoordig dienen knotbomen vaak als versteviging van de oevers. Ze worden dan ook vaak aan randen van sloten, kreken en geulen geplaatst. Bij guur weer vormen ze in open weilanden een beschutting voor het vee tegen wind en regen.

Vooral oudere knotbomen herbergen allerlei planten en dieren. Menig steenuiltje vindt in een knotwilg zijn nestplaats. Ook andere vogels nestelen er. Kleine knaagdieren en een groot aantal insecten wonen in knotbomen.

De Knotwilg is bijvoorbeeldéén van de eerste inheemse lentebloeiers. In het voorjaar zijn de bloemen, de wilgenkatjes, erg belangrijk voor de bijen

Afbeelding invoegen